Партньори

Занаятчийска Камара Кобленц, Германия

 

Бюро за подпомагане на средното съсловие на Балканите - София

 

Факултет по математика и информатика на ПУ "П. Хилендарски"

 

Разпределен център за електронно обучение (DeLC)